Clarvision ERP

Despre Clarvision ERP

Clarvision este un sistem ERP dezvoltat 100% în România, special pentru piaţa internă, dispune de flexibilitate vis-a-vis de nevoile clienților și oferă consultanță specifică segmentelor țintă;

La baza concepţiei sis­temului se află gestionarea pro­ceselor de producţie, începând cu tehnologia, planificarea și execuţia comenzilor de producţie, până la reflectarea în contabilitatea finan­ciară și contabilitatea costurilor. Soluţia integrează activităţile de aprovizionare, vânzare și gestiune stocuri, cu procesele productive în vederea reducerii costurilor de fabricaţie și respectării termene­lor de livrare. Sunt disponibile de asemenea, funcţionalităţi nece­sare pentru gestionarea activităţii de mentenanţă a utilajelor și acti­vităţilor de service. Clarvision ERP asigură imaginea de ansamblu, în timp real asupra activităţii compa­niei, este la zi cu modificările legis­lative și oferă instrumente flexibile de planificare și control.

Segmente de piaţă Clarvision ERP

Segmente de piata Clarvision ERP

Clarvision ERP a fost conceput pentru gestiunea companiilor cu activităţi de producţie.

Suita de solutii Clarvision ERP, CRM, EDI este specializata pe productia de:

  • construcții de mașini; piese, echipamente și accesorii auto
  • confecții metalice, prelucrări mecanice
  • prelucrarea lemnului și fabricarea mobilei
  • mase plastice, porțelan și ceramică
  • aparate și echipamente electrice / electronice
  • materiale de construcții

Avantajele majore care decurg din implementarea sistemului Clarvision ERP se reflectă în activităţile companiei prin sistematizarea mult mai riguroasă a proceselor şi diminuarea erorilor umane, eliminarea timpilor morţi, trasabilitatea, gestionarea, analiza şi raportarea în timp real a datelor din producţie, aprovizionare si desfacere, acurateţea datelor din sistem, randament sporit în prelucrarea datelor şi în luarea deciziilor.

Beneficii Clarvision ERP

Beneficii Clarvision ERP

De ce Clarvision?

  • Cei 10 ani de experiență pe piața românească de sisteme ERP
  • 160 de proiecte de implementare ne-au dat ocazia să formăm echipe profesioniste de specialiști în domeniul vânzărilor, consultanței, managementului de proiect și managementului tehnic.
  • pentru a eficientiza procesele și profitabilitatea companiei dumneavoastră, Clarvision vă oferă simplitate în preluarea datelor existente și flux continuu privind informația și prelucrarea ei interprocese
Persoană de contact:

Liana Chiș

Head of Focus Area Clarvision

Contact:

T: + 40 747 060 085 E: liana.chis@ebs.ro

Soluții Clarvision

Pentru a afla mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de EBS Romania, nu ezitați să ne contactați