Soluții și Servicii Clarvision

Soluții Clarvision

Clarvision ERP, CRM, EDI

Specializare

Specializat pe producție de:

 • construcții de mașini; piese, echipamente și accesorii auto
 • confecții metalice, prelucrări mecanice
 • prelucrarea lemnului și fabricarea mobilei
 • mase plastice, porțelan și ceramică
 • aparate și echipamente electrice / electronice
 • materiale de construcții

Concepția sistemului
La baza concepţiei sis­temului se află gestionarea pro­ceselor de producţie, începând cu tehnologia, planificarea și execuţia comenzilor de producţie, până la reflectarea în contabilitatea finan­ciară și contabilitatea costurilor. Soluţia integrează activităţile de aprovizionare, vânzare și gestiune stocuri, cu procesele productive în vederea reducerii costurilor de fabricaţie și respectării termene­lor de livrare. Sunt disponibile de asemenea, funcţionalităţi nece­sare pentru gestionarea activităţii de mentenanţă a utilajelor și acti­vităţilor de service. Clarvision ERP asigură imaginea de ansamblu, în timp real asupra activităţii compa­niei, este la zi cu modificările legis­lative și oferă instrumente flexibile de planificare și control

Clarvision Salarizare

Oana

Clarvision salarizare – 100.000 de angajați din România primesc salariile prin Clarvision

Clarvision Salarizare se integrează ușor în mediul informatic din compania dumneavoastră deoarece permite: importul datelor din sisteme de pontaj sau de control acces, exportul datelor către bănci pentru plata salariilor sau exportul notei contabile, cu detalii pe obiecte de cost, către alte aplicații.

Sistemul software de gestiune a resurselor umane și de calcul salarial respectă standardele internaționale de calcul al salariilor și este conform cu legislația și metodologia românească. De asemenea actualizarea aplicației se realizează automat, prin conexiune la distanță și întotdeauna la timp.

Clarvision Business Intelligence

Mobile Services

Clarvision Business Intelligence – modelul de analiză a afacerii dumneavoastră

Clarvision BI permite accesul permanent la indicatorii cheie, relevanți pentru a susține actul decizional. Accesul este permis și securizat prin gestionarea de drepturi la nivel de fereastră, pe bază de utilizator și parolă. Orice utilizator va putea vizualiza sau edita diferite rapoarte. De asemenea un utilizator obișnuit va putea obține oricând noi rapoarte, pornind de la indicatorii cheie, analizându-i multidimensional.

Paginile de prezentare interactivă conțin rapoarte și grafice predefinite care permit detalierea (drill-down) sau sintetizarea (drill-up) informației. Utilizatorii vor avea astfel acces la situații și indicatori inaccesibili prin rapoartele operaționale.

Pentru că informația este actualizată în timp real și este colectată din toate departamentele simultan reprezintă singura versiune a adevărului și va deveni modul standard de raportare din organizație.

Sursa de informație este implicit Clarvision ERP. Clarvision BI are însă posibilitatea de a include orice bază de date, sau chiar fișiere text.

Prezentarea rapoartelor se poate face prin multiple canale de acces: interfață web, portalul companiei sau dispozitive mobile. De asemenea puteți oferi acces la diverse situații acționarilor sau chiar furnizorilor și clienților, facând astfel pasul spre următorul nivel de de transoarență și colaborare.

Clarvision Mobile

Soluții pentru gestiunea comenzilor, urmărirea producției și gestiunea stocurilor de coduri de bare – pe terminale mobile și tablete

Aplicații dezvoltate la cerere

.NET, Desktop, MVC, ASP .NET, Web Services, aplicații .NET pe dispozitive mobile.

Servicii Clarvision

Consultanţă, dezvoltare, testare, mentenanţă și suport

Orice proiect de anvergura care generează schimbări organizaționale trebuie susținut printr-un management bine fundamentat. Metodologia standard de implementare pe care o practicăm prespune parcurgerea următorilor pași, care urmează a fi detaliați de către echipa comună (reprezentanții Dumneavoastră – reprezentanții EBS) de implementare:

 • Pregatirea proiectului
 • Concepție
 • Realizare
 • GO LIVE și asistență în exploatarea productivă
 • Închidere proiect
 • Rezultat – beneficiarul este pregătit să utilizeze efectiv sistemul integrat în activitățile sale și să îl exploateze în vederea obtinerii celor mai bune rezultate.

Echipa EBS este formată din consultanți Clarvision experiența în proiecte de implementare ERP din România, experiența individuală și cumulată a echipei contribuind la succesul proiectului de implementare al soluțiilor Clarvision. Cei 14 ani de experiență pe piața românească de ERP prin 160 de proiecte de implementare ne-au dat ocazia să formăm echipe profesioniste de specialiști în domeniul vânzărilor, consultanței, managementului de proiect și managementului tehnic.

Application Management & Support (AMS)

Dedicat companiilor care își doresc servicii de suport per­sonalizate, flexibile și cea mai bună experienţă în utilizarea aplicaţiilor software pentru o administrare optimă a afa­cerii. Acest tip de serviciu este centrat pe managemen­tul aplicaţiilor, suport extins pentru utilizatori și procese de business, monitorizarea per­formantei și creșterea cali­tății, pe măsura diversificării nevoilor de business ca urmare a dinamicii companiei și cerin­ţelor pieței.

Servicii de mentenanță

 • Versiuni noi ale programului cu modificări datorate schimbărilor legislative
 • Versiuni noi ale programului datorate actualizărilor tehnologice pentru suportul sistemelor de operare și al bazelor de date, la iniţiativa EBS
 • Versiuni noi ale programului cuprinzând extinderea funcţionalităţiilor pachetului de program aferente modulelor achiziţionate

Servicii de suport

 • Preluarea și soluţionarea incidentelor semnalate
 • Asistenţă funcţională și tehnică în utilizarea programului
 • Self support (acces la baza de date soluţii acordate; suport de curs; soluţii privind modelări standardizate)
Persoană de contact:

Liana Chiș

Head of Focus Area Clarvision

Contact:

T: + 40 747 060 085 E: liana.chis@ebs.ro

Soluții și servicii Clarvision

Pentru a afla mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de EBS Romania, nu ezitați să ne contactați